Trygghetsbevakad fastighet

Trygghetsbevakningen är ett initiativ från Fastighetsägarna Syds distriktsstyrelse i Hässleholm och har genomförts i samarbete med Hyresgästföreningen.

Syftet med bevakningen är att förbättra trygghetskänslan hos hyresgästerna i våra fastigheter och att förebygga och minska risken för inbrott och skadegörelse.

Trygghetsbevakningen omfattar bevakningsrundor av Securitas alla veckodagar på oregelbundna tider mellan 21.00 och 05.00, med kontroll av gårdar, soputrymmen, entréer, trapphus, vindar, källare och garage. Vidare består den av rapportering av brister rörande belysning, skadegörelse, klotter och en jourtelefon till väktare vid akuta lägenhetsstörningar.

Jourtelefon till Boväktare (kl.21.00-05-00) vid akuta lägenhetsstörningar. Hyresgästens journummer är 010-470 52 10

Trygghetsbevakningen ger ökad kvalité och trygghet i boendet och stärker relationerna mellan hyresgäst och hyresvärd.